Thật kỳ lạ nhưng món gà ăn mày này lại là một trong những