Thành phố biển Nha Trang không chỉ có những bãi biển tuyệt đẹp mà