Có thể bạn sẽ nghĩ chiếc rèm phòng ngủ là thứ gì đó xa